Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacje w sprawie dalszej części postępowań publikowane będą na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.trzebnica.pl


Zawiadomienia/obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

Postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: 

Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania:

Postanowienie o odwieszeniu postępowania:

Obwieszczenia o wszczęciu procedury udziału społecznego:

Zawiadomienia o zebraniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Zawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji:

Decyzje o umorzeniu postępowania:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

 Pozostałe obwieszczenia:

  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA.pdf 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

PDFobwieszczenie UMWD.pdf - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

Wersja XML