Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory wniosków

 

Informacje o ogłaszanych naborach wniosków na lata 2014-2020

 

ZIT WrOF informacje szczegółowe oraz informacje o naborach wniosków (RPO WD 2014-2020)
http://bip.um.wroc.pl/contents/567

Nabory wniosków ogłaszane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/

Wyszukiwarka dotacji
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka?wojewodztwo=dolno%C5%9Bl%C4%85skie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
http://bip.trzebnica.pl/2402/1016/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn.html

 

 

 

 
 
Wersja XML