Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[GCKIS-02-2016] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka

Ogłoszenie: PDFogł_gckis.pdf
SIWZ: PDFSIWZ.pdf
Formularz: DOCformularz_ofertowy.doc
Umowa: PDFumowa.pdf

Oświadczenia:  DOCoświadczenie o niezaleganiu z podatkami.doc
                       DOCoświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
                       DOCoświadczenie o spełnianiu wymogów.doc
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert:PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML