Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-3-2018] Utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzebnica

PDF2018 02 08 informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf
PDF2018.04.06 informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.pdf
 

Wersja XML