Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[GCKIS-1-2018] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka

Ogłoszenie:
PDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU panorama 2018.pdf
SIWZ:
PDFSIWZ Panorama 2019.pdf
Wzór umowy:
DOCwzór umowy - zalacznik nr 4.doc
Formularz ofertowy:
DOCFormularz ofertowy - zalacznik nr 1.doc
Oświadczenia:
DOCOswiadczenie o spełnianiu wymogoów załacznik nr 2.doc
DOCoswiadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej zał. nr 3.doc
DOCoswiadczenie o niezaleganiu z podatkami - załacznik nr 5.doc

Zmiana SIWZ:
PDFZMIANA SIWZ 1.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:
PDFzbiorcze zestawienie ofert 2018.pdf

Rozstrzygnięcie ofert: 
PDFRozstrzygnięcie.pdf
 

 

Wersja XML