Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i zapytania

PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja_04.12.2018.pdf
PDFodpowiedz_04.12.2018.pdf


PDFinterpelacja_OR.0003.5.2019.pdf
PDFodpowiedz_OR.0003.5.2019.pdf


PDFinterpelacja_OR.0003.6.2019.pdf
PDFodpowiedz_OR.0003.6.2019.pdf


PDFzapytania.pdf
PDFodpowiedzi.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFodpowiedź.pdf
PDFinterpelacja.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFodpowiedź.pdf
PDFinterpelacja.pdf


PDFodpowiedź.pdf
PDFinterpelacja.pdf


PDFodpowiedź.pdf
PDFinterpelacja.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


PDFinterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf


 

Wersja XML