Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2021

TERMIN WYPŁAT NA I, II, III KWARTAŁ 2021 r.

 

Świadczenia wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

 i rodzinne

Styczeń

26.01.2021

26.01.2021

Luty

24.02.2021

24.02.2021

Marzec

25.03.2021

25.03.2021

Kwiecień

26.04.2021

26.04.2021

Maj

26.05.2021

26.05.2021

Czerwiec

25.06.2021

25.06.2021

Lipiec

27.07.2021

27.07.2021

Sierpień

24.08.2021

24.08.2021

Wrzesień

27.09.2021

27.09.2021

 

 


TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2020

TERMIN WYPŁAT NA I, II, III KWARTAŁ 2020 r.

 

Świadczenia wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

 i rodzinne

Styczeń

27.01.2020

27.01.2020

Luty

26.02.2020

26.02.2020

Marzec

27.03.2020

27.03.2020

Kwiecień

27.04.2020

27.04.2020

Maj

27.05.2020

27.05.2020

Czerwiec

26.06.2020

26.06.2020

Lipiec

29.07.2020

29.07.2020

Sierpień

27.08.2020

27.08.2020

Wrzesień

25.09.2020

25.09.2020

 


 

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2019

 

TERMIN WYPŁAT NA I, II, III KWARTAŁ 2019 r.

 

Świadczenia wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

 i rodzinne

Styczeń

25.01.2019

25.01.2019

Luty

25.02.2019

25.02.2019

Marzec

25.03.2019

25.03.2019

Kwiecień

26.04.2019

26.04.2019

Maj

27.05.2019

27.05.2019

Czerwiec

28.06.2019

28.06.2019

Lipiec

26.07.2019

26.07.2019

Sierpień

23.08.2019

23.08.2019

Wrzesień

27.09.2019

27.09.2019

 

TERMIN WYPŁAT NA IV KWARTAŁ 2019 r.

 

Świadczenia wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

 i rodzinne

Październik

28.10.2019

28.10.2019

Listopad

27.11.2019

27.11.2019

Grudzień

20.12.2019

20.12.2019

 

 

 

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w powyższym terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Powyższe terminy wypłat mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Zgodnie z:

- art. 21 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

- art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Wersja XML