Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IV/25/19] z 21.01.2019 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [IV/26/19] z 21.01.2019 r.w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [IV/27/19] z 21.01.2019 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo

Uchwała [IV/28/19] z 21.01.2019 r.w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym szkołom oraz niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [IV/29/19] z 21.01.2019 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [IV/30/19] z 21.01.2019 r.w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem prowadzącym

Uchwała [IV/31/19] z 21.01.2019 r.w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy

Uchwała [IV/32/19] z 21.01.2019 r.w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego „ Krasnale " w Ujeźdźcu Wielkim

Uchwała [IV/33/19] z 21.01.2019 r.w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego „ Smerf " w Boleścinie

Uchwała [IV/34/19] z 21.01.2019 r.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Uchwała [IV/35/19] z 21.01.2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-200-16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [IV/36/19] z 21.01.2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/313/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [IV/37/19] z 21.01.2019 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia składu osobowego

Uchwała [IV/38/19] z 21.01.2019 r.w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Wersja XML