Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VII/ 59 /19] z 30.04.2019 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne.

Uchwała [VII/ 60 /19] z 30.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok.

Uchwała [VII/ 61 /19] z 30.04.2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Kobylice, Marcinowo i Biedaszków Wielki.

Uchwała [VII/ 62 /19] z 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja XML