Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VIII/63/19] z 27.06.2019r w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Trzebnica

Uchwała [VIII/64/19] z 27.06.2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała [VIII/65/19] z 27.06.2019r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała [VIII/66/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [VIII/67/19] z 27.06.2019r w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [VIII/68/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzebnica

Uchwała [VIII/69/19] z 27.06.2019r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Trzebnica na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

Uchwała [VIII/70/19] z 27.06.2019r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała [VIII/71/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Brzyków

Uchwała [VIII/72/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Jaźwiny

Uchwała [VIII/73/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Świątniki

Uchwała [VIII/74/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Ujeździec Wielki

Uchwała [VIII/75/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [VIII/76/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania rondu nazwy "Rondo 4 czerwca 1989 r."

Uchwała [VIII/77/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania rondu nazwy "Rondo Miast Partnerskich- Kitzingen - Winniki"

Uchwała [VIII/78/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy skwerowi "Skwer Szczepana Siekierki" w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [VIII/79/19] z 27.06.2019r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice - część B i część C

Uchwała [VIII/80/19] z 27.06.2019r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – B

Uchwała [VIII/81/19] z 27.06.2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała [VIII/82/19] z 27.06.2019r w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała [VIII/83/19] z 27.06.2019r w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia

Uchwała [VIII/84/19] z 27.06.2019r w sprawie planu pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała [VIII/85/19] z 27.06.2019r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VIII/86/19] z 27.06.2019r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [VIII/87/19] z 27.06.2019r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy

Uchwała [VIII/88/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja XML