Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli


Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Trzebnicy w przedmiocie wykonywania zadań zgodnie z ustawowo uregulowanymi uprawnieniami PDFBZ-BOL.431.2.2018.TW.pdf


 

Wersja XML