Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [X/105/19] z 18.10.2019 r.w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [X/106/19] z 18.10.2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [X/107/19] z 18.10.2019 r.zmieniająca uchwałę nr IX/95/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Uchwała [X/108/19] z 18.10.2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [X/109/19] z 18.10.2019 r.w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [X/110/19] z 18.10.2019 r.w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [X/111/19] z 18.10.2019 r.w sprawie przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Trzebnicy"

Uchwała [X/112/19] z 18.10.2019 r.w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [X/113/19] z 18.10.2019 r.w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [X/114/19] z 18.10.2019 r.w sprawie przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Trzebnicy"

Uchwała [X/115/19] z 18.10.2019 r.w sprawie nadania rondu nazwy "Rondo Unii Europejskiej"

Uchwała [X/116/19] z 18.10.2019 r.w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Wersja XML