Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne


Trzebnica 19/05/2020 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica!

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

zaprasza mieszkańców Gminy Trzebnica do udziału

w konsultacjach społecznych projektu

„Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, prąd i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica”.

Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii na temat w/w Planu zaopatrzenia ...

Termin konsultacji: 25/05/2020 r. do 15/06/2020 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych do pobrania lub formularza konsultacji społecznych on-line.

Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu w na stronie internetowej Gminy Trzebnica (www.trzebnica.pl). Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, treść strategii oraz formularz zamieszczone są także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzebnica.pl oraz na stronie internetowej www.trzebnica.pl zakładce Aktualności.

W celu zgłoszenia zmian do projektu dokumentu należy wypełnić formularz i złożyć go w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres strategia@um.trzebnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15/06/2020 r.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

https://forms.gle/rZ7BNqFsmB7Tq12K7 - Formularz konsultacji

DOCXPlan_Zaopatrzenia_konsultacje_Społeczne_formularz.docx
PDFZarządzenie 0050_80_2020_w sprawie_konsultacji_społecznych_planu_zaopatrzenia_w_ciepło ....pdf
PDFTrzebnica_Projekt założeń do planu zaopatrzenia.pdf


 

Wersja XML