Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzebnica

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA DOTYCZĄCA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Sp. z o.o.

Pl. M. J. Piłsudskiego 1

55-100 TRZEBNICA

e-mail :  sekretariat@ergo.trzebnica.pl

tel. (71) 3109956 , 3109992

faks : 71 3123864

Wersja XML