Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
 I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach)

 

  1. Firma Usługi Komunalne WodNIK Sp. z o.o. decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskała wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pod numerem: E0000173Z.

Punkt zbiórki zlokalizowany jest przy ul. Piwnicznej 12 w Trzebnicy.

 

  1. Firma Handlowo - Usługowa JAKUB -  Mieczysław Jakubowski decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskała wpis do  rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pod numerem: E0009382Z

Punkt zbiórki zlokalizowany jest w Trzebnicy przy ul. Milickiej 47

 

  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Milickiej 47 (teren gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych). Punkt administrowany jest przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o., z siedzibą w Trzebnicy, pl. M.Piłsudskiego 1. Mieszkańcy gminy Trzebnica.
Wersja XML