Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA DOTYCZĄCA MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

FBSerwis Wrocław sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

tel. 71 328 70 36

wroclaw@fbserwis.pl

Adres instalacji komunalnej:

FBSerwis Wrocław sp. z o.o.

Kryniczno 93, 55-300 Środa Śląska

 

oraz

GREAN ROAD POLSKA Sp. z o.o.

ul. Polna 13, 55-110 Prusice

Wersja XML