Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adresy punktów zbierania odpadów

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE

 

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BRODFOL

Jakub Stroksztejn

ul. Świerkowa 5

87-300 Brodnica

Folia, chemia gospodarcza, Big Bag

669 909 659

biuro@brodfol.pl

2

KAR-SUR

Surowce wtórne

Wielki Konopat 39

86-100 Świecie

BIG BAGI, folia rolnicza

(52) 562 03 25

694 295 949

biuro@kar-sur.pl

3

STALGO

Ul. Kasztanowa 37/29

Bydgoszcz

Folia

 696 731 292

biuro@stolgo.com.pl

4

KO-JA

Ul. Fabryczna 20

Bydgoszcz 85-741

Folia rolnicza

791 555 545

koja.recykling@poczta.pl

5

Grupa RECYKL S.A

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

Opony

61 281 06 11

recykl@recykl.pl

6

SOL-HURT

Ul. Garbary 5B

86-050 Solec Kujawski

Opony, folie rolnicze, sznurki rolnicze, BIG BAGI

 (52) 387 14 76

marcin.kapusciarek@sol-hurt.pl

7

PHU Ran-Eko

Radosław Kaniewski

Bruki Unisławskie 83

86-260  Bruki Unisławskie

Folie, worki po nawozach i po balotach, Big Bag, pojemniki po chemii gospodarczej, sznurek

693 283 908,
577 314 090
phu.ran_eko@op.pl

8

FHU Ekoglob

Jacek Chojnacki

Czerskie Rumunki 60

87-603  Czerskie Rumunki

Folia, sznurek, Big Bag, worki

512 987 555

9

GUMEKO Sp. z o.o.
 

Rożental 35
83-130 Pelplin

Opony

663 141 911

10

TROXI Zakład Obrotu Odpadami sp. z o. o.

Ul. Dereniowa 3

62-300 Gutowo Małe

Folie rolnicze, siatki rolnicze

  (61) 640 09 70

biuro@troxi.com.pl

11

F.P.H

GRAN-FOL

Tworzywa Sztuczne

Krzysztof Fałkowski

Wiewiórki 35

87-214 Płużnica,

Kończewice 2A

87-140 Chełmża

Folia,  zlepy tworzyw sztucznych

(56) 621 04 42

poczta@gran-fol.pl

 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

 

Gmina Trzebnica zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

Wersja XML