Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[GCKIS-271-1-2020] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica pt. Panorama Trzebnicka

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFINFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
 

Wersja XML